מחקרים קודמים הדגימו כי שימוש בקנאביס הינו נפוץ בקרב מבוגרים בארצות הברית. בנוסף, פעילות גופנית מהווה מרכיב משמעותי בחיים של אמריקאים רבים. דיווחים אנקדוטליים רומזים כי ישנה קבוצה של אנשים אשר משתמשים בקנאביס במקביל לפעילות גופנית אך בסיס ראייתי לכך לוקה בחסר.

מטרת מחקר זה הייתה לבחון את התדירות, שיטות הצריכה, הזנים והתזמון (לפני, במהלך ואחרי) של שימוש בקנאביס בשילוב עם פעילות גופנית. בנוסף, החוקרים ביקשו להבין טוב יותר את סוגי הפעילות הגופנית המבוצעים יחד עם שימוש בקנאביס ומדוע פעילויות אלו מבוצעות במקביל.

החוקרים יצרו סקר קצר אשר ניתן ל-105 משתתפים שדיווחו על שימוש בקנאביס במקביל לפעילות גופנית. אנליזה של תשובות הסקר הדגימה כי משתתפי המחקר משתמשים בקנאביס בשילוב עם פעילויות גופניות מגוונות. בעוד ששימוש בקנאביס דווח לפני במהלך ואחרי הפעילות הגופנית, רוב המשתתפים (92%) דיווחו על השימוש לפני הפעילות. רוב המשתתפים (77%) האמינו כי השימוש במוצרי קנאביס יחד עם הפעילות הגופנית הינו בעל השפעה חיובית על הביצועים שלהם. זן הקנאביס אשר נצרך היה תלוי בעיתוי השימוש בו (לפני, במהלך או אחרי הפעילות הגופנית). למרות שהמשתתפים דיווחו על מגוון סיבות לשימוש בקנאביס לפני, במהלך ואחרי הפעילות הגופנית, ניהול כאב הייתה הסיבה העיקרית שנצפתה בכל נקודות הזמן.

מסקנת החוקרים היה כי ישנה תת-אוכלוסייה של אנשים פעילים גופנית אשר צורכים קנאביס יחד עם הפעילות הגופנית וכי אנשים אלו מאמינים כי לשימוש יש השפעה חיובית הביצועים.

יש לציין כי מאמר זה לא עבר הערכת עמיתים.

מקור: 

Lisano, J. et al. (2018) bioRxiv https://doi.org/10.1101/328732.