אי יציבות של הכתף

ארוזיה של עצם הגלנואיד כגורם סיכון לאי-יציבות נשנית לאחר Hill-Sachs remplissage

במחקר זה נמצא כי אובדן של מעל 10% מעצם הגלנואיד וגיל צעיר הינם בקשר עם סיכון מוגבר לכשלון וניתוח חוזר לאחר arthroscopic Bankart repair and Hill-Sachs remplissage

במחקר רטרוסקפטיבי שתוצאותיו פורסמו בכתב העת The Bone & Joint Journal, חוקרים ניסו לזהות גורמי סיכון לאי-יציבות חוזרת של הכתף ולהעריך את יכולת החזרה לפעילות ספורטיבית של מטופלים עם נגעי היל-סאקס, המטופלים עם arthroscopic Bankart repair and Hill-Sachs remplissageי(ABR-HSR).

במחקר השתתפו 133 מטופלים בגיל חציוני של 30 שנים (14-69) שעברו ABR-HSR;י130 (77%) עסקו בפעילות ספורטיבית לפני הופעת אי היציבות בכתף. לכלל המשתתפים היו נגעי היל-סאקס גדולים/ עמוקים בהתהוות (Calandra III). המטופלים חולקו לשתי קבוצות: Aי(n=102) ללא אובדן של עצם הגלנואיד (<10%) או אובדן מינימלי, ו-Bי(n=31) עם אובדן גלנואיד סאב-קריטי (10%-20%). סך של 19 מטופלים עברו ייצוב קודם שנכשל.

התוצא העיקרי שנבדק היה אי-יציבות חוזרת, כאשר התוצא המשני היה היכולת לחזור לעסוק בספורט.

החוקרים מצאו כי בתקופת מעקב ממוצעת של 4 שנים (1-8.25), כ-10 מטופלים (7.5%) התייצגו עם אי-יציבות חוזרת. למטופלים בקבוצה B היה שיעור חזרה גדול יותר באופן מובהק משל קבוצה Aי(p=0.001). בשימוש במודל לרגרסיה רבת משתנים, נמצא כי הימצאות של ארוזיה בעצם הגלנואיד > 10% (יחס הסיכויים 35.13, רווח בר סמך 95% 8-149 ; p=0.001) וגיל < 23 (יחס הסיכויים 0.89, רווח בר סמך 95% 0.79-0.99 ; p=0.038) קשורים בסיכון מוגבר לאי-יציבות נשנית. סך של 80 מטופלים (78%) יכלו לחזור לפעילות ספורטיבית, מתוכם רק 11 ספורטאים (65%) שעסקו בענף עם סיכון גבוה (התנגשות או מגע). כל 7 הכתפיים שנסקרו באמצעות הליך ה-Latarjet נמצאו יציבות בזמן מעקב ממוצע של 36 חודשים (11-57) וחזרו לפעילות ספורטיבית באותה הרמה.

החוקרים סיכמו כי מטופלים עם אובדן סאב-קריטי של עצם הגלנואיד (>10%) וגיל צעיר (≤ 23) הינם בסיכון מוגבר לכשלון וניתוח חוזר לאחר ABR-HSR. יתר על כן, כשליש מכלל הספורטאים העוסקים בפעילות בסיכון גבוה אינם מסוגלים לחזור לרמתם התפקודית כפי שהיתה לפני הופעת אי-היציבות, על אף שהכתף יציבה.

מקור: 

Cavalier M, Johnston TR, Tran L, Gauci MO, Boileau P. Bone Joint J. 2021;103-B(4):718-724. doi:10.1302/0301-620X.103B4.BJJ-2019-0736.R2

נושאים קשורים:  אי יציבות של הכתף,  עצם הגלנואיד,  מחקרים
תגובות