מחקרים

פרופיל פסיכולוגי משפיע על הסיכון לקריעה חוזרת של הרצועה הצולבת

מטופלים בעלי מוטיבציה גבוהה לחזרה לפעילות ספורטיבית לאחר שחזור הרצועה הצולבת נמצאו כבעלי סיכון רב יותר לסבול מקריעה חוזרת של הרצועה

01.05.2022, 16:36

במחקר אשר פורסם בכתב העת 'Arthroscopy', מטרת החוקרים הייתה לקבוע את המאפיינים הפסיכולוגיים ותוצאי חוזק של מטופלים אשר עברו קריעה חוזרת של הרצועה הקדמית הצולבת (ACL) בשלב מוקדם לאחר התיקון הראשוני של הרצועה. החוקרים השוו את המטופלים בחתך רוחב עם עוקבה תואמת של מטופלים אשר לא עברו פציעה חוזרת במהלך השנתיים הראשונות לאחר שעברו שחזור ראשוני של ה-ACL.

לצורך מחקר העוקבה התואמת, החוקרים השתמשו במידע על חוזקת שריר מיתר-הברך (hamstring) והשריר הארבע-ראשי, ב-3 מבחני ניתור (hop tests) ובתשובות לתוצאים מתוקננים שדווחו על ידי המטופלים (מדד ה-Anterior Cruciate Ligament Return to Sport after Injury, והגרסה המקוצרת של ה-Knee Self-Efficacy Scale). המידע נאסף מתוך מרשם תוצאי השיקום. כמו כן, נאסף מידע על מטופלים אשר עברו קריעה חוזרת. המטופלים הותאמו מבחינת מין, גיל ורמת הפעילות, עם מטופלים אשר לא סבלו מקריעה חוזרת של ה-ACL במהלך השנתיים שלאחר התיקון הראשוני. הקבוצות השוו לאחר 10 שבועות, ובנוסף לאחר 4, 8 ו-12 חודשים לאחר השחזור הראשוני.

בסך הכל הותאמו 36 מטופלים הסובלים מקריעה חוזרת של ה-ACL, עם 108 מטופלים שאינם סובלים מקריעה חוזרת לאחר תיקון של ה-ACL. מטופלים אשר סבלו מקריעה חוזרת של ה-ACL היו בעלי מוכנות פסיכולוגית גבוהה יותר, שהתבטאה כביטחון רב יותר בתפקוד, סבלו פחות מרגשות שליליים, והיו בעלי אומדן סיכון נמוך יותר לחזרה לפעילות ספורטיבית לאחר 8 חודשים (81.2 לעומת 67.9 [Δ רווח בר-סמך 95% 2.7-23.8] P = .014) ולאחר 12 חודשים (95.2 לעומת 67.1 (95% Δ רווח בר-סמך 14.3-41.8) P ≤ .001), וחוללות עצמית (self-efficacy) גבוהה יותר בקשר לברך לאחר 8 חודשים (8.6 לעומת 8.0 [95% Δ רווח בר-סמך 0.1-1.2], P = .021) ולאחר 12 חודשים (9.4 לעומת 8.1, [95% Δ רווח בר-סמך 0.3-2.2] P = .012) לאחר התיקון הראשוני של ה-ACL, בהשוואה עם הקבוצה התואמת.

החוקרים מסכמים כי פרופיל פסיכולוגי חזק יותר, המוגדר כמוכנות פסיכולוגית גבוהה יותר לחזור לפעילות ספורטיבית, וכן חוללות עצמית גבוהה יותר הקשורה לברך, עשויים להיות קשורים עם סכנה לקריעה חוזרת של ה-ACL במהלך השנתיים שלאחר ניתוח השחזור הראשוני.

מקור:

Piussi R, Beischer S, Thomeé R, et al. Greater Psychological Readiness to Return to Sport, as Well as Greater Present and Future Knee-Related Self-Efficacy, Can Increase the Risk for an Anterior Cruciate Ligament Re-Rupture: A Matched Cohort Study. Arthroscopy [Internet] 2022 [cited 2022 Apr 27];38(4):1267-1276.e1.

נושאים קשורים:  מחקרים,  רצועה צולבת קדמית,  קרע חוזר,  פעילות ספורטיבית
תגובות